Автоматична побудова термінологічної мережі як моделі предметної області

ps-00.jpg

    Запропоновано алгоритм побудови термінологічних мереж – моделей предметних областей на основі репрезентативного набору тегів, отриманого в результаті зондування великої інформаційної мережі. За основу взята мережа понять, які відповідають тегам наукометричного сервісу Google Scholar Citations, вузли якої – поняття, марковані тегам, а ребра – деякі семантичні зв'язку між ними, обумовлені суміжними інтересами окремих авторів. Наведено правила автоматичної побудови на основі даної мережі бібліографычного списку релевантних публікацій. Запропонований підхід може бути застосовано, зокрема, до бібліографічних баз даних, в яких в явному вигляді виділені автори і як теги – ключові слова, а також для багатьох напрямків науки.
Ланде Д.В., Прищепа С.В., Синькова Т.В. Автоматична побудова термінологічної мережі як моделі предметної області // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. - Т. 17. - N 3. - С. 22-29.