Алгоритми швидкого обчислення циклічної згортки з поданням дискретних сигналів гіперкомплексними числами

zhurnal_001.jpg

  Представлено методи синтезу алгоритмів швидкого обчислення згортки числових масивів довжиною 2n. Ці методи базуються на поданні їх у спеціальних гіперкомплексних числових системах, які мають такі ізоморфні їм системи, що виконання гіперкомплексних операцій в них потребує меншої кількості дійсних операцій.
Каліновський Я.О., Синькова Т.В. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2014. - Т. 16, № 1. - С.9-18. - рос.