Алгоритми побудови онтологій на основі зондування наукової літератури

itb-2015-cover_r.jpg

У запропонованій моделі ПрО як онтологічні зв'язки застосовуються зв'язки між областями інтересів окремих вчених. Фактично розглядається компактифікація біграфа «вчений – наукові поняття, його цікавлять». Слід відзначити принципову відмінність запропонованої моделі від існуючих, що базуються на аналізі текстових корпусів, або безпосередньої участі експертів при виборі конкретних вузлів і зв‘язків. Тут експерт-користувач вкладає лише крупинки знань у вигляді невеликих за обсягом словників тегів і шаблонів. Далі автоматично використовуються 153 знання, закладені самими авторами публікацій, теги відмічені ними як головні. Тобто експертне середовище в цьому випадку істотно розширюється. Модель застосована для напрямку досліджень «екстрагування понять», але її можна використовувати і для інших наукових областей. Зокрема, вже побудовані подібні мережі для напрямків штучного інтелекту, багатоагентних системи і складних мереж (Complex Networks).

Ланде Д.В., Прищепа С.В., Синькова Т.В. Алгоритми побудови онтологій на основі зондування наукової літератури // Матеріали XV науково-практичної конференції "Інформаційні технології та безпека" , 22 жовнтня 2015 р., м. Київ / - К., 2015. - С. 149-153.