Построение алгоритма цифровой подписи с использованием функции от обобщенных кватерныонов

ps-00.jpg

   Запропоновано використання гіперкомплексної числової системи четвертої вимірності - узагальнених кватерніонів для побудови алгоритму цифрового підпису
Калиновский Я.А., Бояринова Ю.Е., Сукало А.С. Построение алгоритма цифровой подписи с использованием функции от обобщенных кватерныонов // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2015. - Т. 17. - N 3. - С. 48-55.