Публікації

Методичний посібник до практичних занять з навчальної дисципліни "Математичні методи дослідження операцій"

mmdo-00s.jpg

   Коротко викладений матеріал, необхідний для проведення практичних занять, в рамках яких мають бути набуті навички розв'язання задач дослідження операцій, зокрема, математичного програмування, в тому числі з застосування систем MATLAB і MathCAD.

Графи горизонтальної видимості як засіб витягу інформаційно-занчущих слів із законодавчих актів

chvg-00s.jpg

  Пропонується методика створення і використання компактифікованих графів горизонтальної видимості для текстів законодавчих актів з метою виявлення слів, які визначають їх інформаційну структуру.

Електронна бібліотека як середовище адаптивного агрегування інформації

cgiirbis_64.exe_.jpg

    Автори статті пропонують узагальнену схему функціонування мережі електронних бібліотек, яка ґрунтується на феномені конвергенції двох напрямів діяльності бібліотеки. обслуговування користувачів і формування фонду.

Тренди відображення інформаційних операцій в інформаційному просторі

trd-01s.jpg

   Досліджено лінії трендів динаміки публікацій в інформаційному просторі, що відповідають інформаційним операціям.

Дослідження параметрів важливості вузлів у мережах співавторства

is-00s.jpg

   Досліджено мережу співавторства в галузях "Інформаційна та обчислювальна техніка", "Кібернетика" в реферативній базі даних "Україника наукова".

Високоразмірні ізоморфні гіперкомплексні числові системи та їх використання для підвищення ефективності обчислень

kniga2_4.jpg

   В роботі представлені результати досліджень питань ізоморфізму гіперкомплексних числових систем (ГЧС), методи його встановлення, генерації високовимірних пар ізоморфних ГЧС та їх використання для теоретичних та практичних цілей в математичному моделюванні.

Дослідження ізоморфізму гіперкомплексних числових систем за допомогою представлень експоненціальних функцій

   У роботі обгрунтовується застосування уявлень експоненціальних функцій до дослідження ізоморфності гіперкомплексниих числових систем. Показано, що такий підхід значно підвищує ефективність обчислювального процесу розв'язання систем рівнянь ізоморфізму.

Алгоритмічно-структурні та схемотехнічні особливості апаратної реалізації множення кватерніонів як операції з автономним управлінням

   В роботі  детально  розглядається  варіант  підвищення  швидкодії  при  множенні  кватерніонів  шляхом  введення  групової  операції  з  автономним  блоком  управління,  що  реалізує  функціональну  вибірку  із  пам’яті.

Мережна мобілізація: питання демократії та безпеки

covermers.jpg

   Досліджуються питання усвідомлення ключових аспектів мереженої мобілізації у контексті забезпечення інформаційної та національної безпеки з одночасним додержанням конституційних прав і свобод людини.

Syndicate content