Публікації

Планування долгострокового зберігання великих обсягів даних

Ланде Д.В., Березін Б.О.
Наука и образование в ХХІ веке: сборник научныъ трудов по материалам Международной наусно-практической конференции. Часть 14. ― Тамбов: ТРОО "Бизнес-Наука-Общество", 2013. ― С. 62-63
 

Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2. Публічно-правова доктрина України. Підрозділ 5.3. Правові основи розвитку інформаційних технологій і забезпечення інформаційної безпеки

Ланде Д.В., Жиляєв І.Б. / Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2. Публічно-правова доктрина України. Підрозділ 5.3. Правові основи розвитку інформаційних технологій і забезпечення інформаційної безпеки. Х.: Право, 2013. ― С. 806-833.
 

Керування репутацією в інформаційних мережах

rep-00_0.jpg

    На базі застосування засобів соціально-правового моделювання досліджується актуальна проблема керування репутацією у мережевому середовищі
Ланде Д.В. Керування репутацією в інформаційних мережах / Інформвція і право, 2013. ― №3(39). ― С. 3-10.

Мультиагентна модель поведінки тематичних інформаційних потоків

dd-01.jpg

Додонов А.Г., Ланде Д.В. Материалы VI Всеросийской мультиконференции по проблемам управления. Том. 4 //  Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2013. - С. 102-107

Основи інформаційного і соціально-правового моделювання: монографія

spm-cover-s.jpg

   У монографії наведено теоретичні і практичні засади моделювання соціально-правових явищ, процесів, процедур. Наведено необхідні відомості та приклади граничних нормативно-правових умов моделювання, а також приклади окремих моделей. Розглянуто питання динаміки інформаційних потоків, як "середовища вимірювання" суспільної думки.

Гіперкомплексний RSA-алгоритм

itb2013-00s.jpg

   Для використання гіперкомплексного представлення даних в алгоритмі RSA розглянуто побудову функцій від гіперкомплексної змінної.

Формування незалежних інформаційних ресурсів на основі технології MediaWiki

itb2013-00s.jpg

Центральною проблемою створення розподілених систем незалежних інформаційних ресурсів є їх наповнення та організація обміну наборами даних великого обсягу.

Графи видимості - інструмент мережевого аналізу рядів вимірів

vgs-00s.jpg

Наведено огляд методів мережевого аналізу рядів вимірів, що базуються на алгоритмах побудови графів видимості. Описані оригінальні алгоритми побудови динамічного графа видимості і компактифікованого графа горизонтальної видимості для мережі слів.

    Снарский А.А., Ландэ Д.В., Графи видимості - інструмент мережевого аналізу рядів вимірів // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2013. - N 2. - 15. - C. 29-38.

Алгоритмічно-структурні та схемотехнічні особливості апаратної реалізації операцій з кватерніонами у функціональних процесорах

vgs-00s.jpg

Показано принципову можливість створення багатопроцесорних систем на основі програмованих інтегральних мікросхем з уже реально досягнутим рівнем інтеграції для прямої апаратної реалізації повної системи операцій над кватерніонами.
 

Syndicate content