Публікації

Гіперкомплексний підхід до моделювання процесів у системах управління якістю інформаційних послуг

   В якості системи представлення даних при моделюванні QMS IS, запропоновано використовувати гіперкомплексні числові системи. Даний підхід дозволить здійснити формальний опис параметрів, обмеженнь і зв"яків між ними, з урахуванням всієї наявної інформації, а також відомих закономірностей, що описують процеси інформаційних сервісів.

Створення термінологічної моделі предметної області шляхом зондування Google Scholar Citations

Пропонується методика побудови мередж - моделей предметних областей на основі зондування контентних мереж. Як така мережа розглядається мережа понять, що відповідають тегам сервісу Google Scholar Citations. Модель застосовано для правової науки але запропонований підхід можна застосовувати також для інших областей науки.
Ланде Д.В. Створення термінологічної моделі предметної області шляхом зондування Google Scholar Citations // Правова інформатика, 2015. - №2(46). - С.3-8
 

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання

spm-00_0.jpg

Розглянуто проблеми, пов'язаній з інформаційним та соціально-правовим моделюванням, його теоретичними засадами, відповідними інформаційними процесами, технологіями, системами у правовій сфері. Сформовано систему теоретичних знань щодо методології і методики професійної діяльності з інформаційного та соціально-правового моделювання, прогнозування, проектування та бази для застосування технологій моделювання з науковим обґрунтуванням необхідності реагування на найважливіші соціально-правових питань та їх регулювання.

Моделирование сложных сетей: учебное пособие.

2015-01-29_21.17.57.jpg

В учебном пособии рассматриваются базовые вопросы теории сложных сетей: характеристики, алгоритмы, модели, задачи поиска, ранжирования, а также приводятся сведения, необходимые для математического и компьютерного моделирования и анализа сложных сетей.

Компьютерные сети и аналитические исследования

cover-anm.jpg

Додонов А.Г.  Компьютерные сети и аналитические исследования /А.Г. Додонов, Д.В. Ландэ, В.Г. Путятин. – К.: ИПРИ НАН Украины,  2014. – 486 с. ISBN 978-966-02-7422-8         

Some isomorphic classes for noncanonical hypercomplex number systems of dimension 2

Building of some isomorphic classes for noncanonical hypercomplex number systems o dimension 2 is described. In general case, such systems with specific constraints to structural constants can be isomorphic to complex, dual or double number system. Isomorphic transition between noncanonical hypercomplex number systems of the general form and diagonal form is built.

Inifnite hypercomplex number system factorization methods

The method of obtaining the set of noncanonical hypercomplex number systems by conversion of infinite hypercomplex number system to finite hypercomplex number system depending on multiplication rules and factorization method is described. Systems obtained by this method starting from the 3rddimension are noncanonical. The obtained systems of even dimension can be re-factorized.

Живучість наукових публікацій при довготерміновому зберіганні в інтернет-середовищі

Досліджено характеристики Інтернет, що впливають на довготермінове зберігання інформаційних об’єктів (ІО), зокрема наукових публікацій (НП). Запропановано модель оцінки живучості НП та шляхи ії підвищення при довготерміновому зберіганні в Інтернет. 

Building of Networks of Natural Hierarchies of Terms Based on Analysis of Texts Corpora

 The technique of building of networks of hierarchies of terms based on the analysis of chosen text corpora is offered. The technique is based on the methodology of horizontal visibility graphs. Constructed and investigated language network, formed on the basis of electronic preprints arXiv on topics of information retrieval.

Syndicate content