Публікації

Підхід до визначення експертних груп на основі аналізу бази даних «Україника наукова»

itb-2015-cover_r.jpg

    В роботі показано можливість пошуку експертних груп на основі мереж співавторів з використанням мереж термінів. Запропоновано технологію наукометричного аналізу для вдосконалення інструментарію вітчизняної реферативної бази, покращенню якості інформаційного сервісу та ефективності аналітичної діяльності. Результати досліджень дають можливість обґрунтувати, автоматизувати та прискорити процедуру підбору компетентних експертів, що входитимуть до складу сформованих галузевих груп.

Модель информационной резервации

В работе рассматриваются понятия «информационной резервации», внешней информационной изоляции, информационной самоизоляции и со- путствующих процессов. Представлена модель, соответствующая типовым информационным сюжетам и информационным резервациям. Предложена методологическая основа для выявления информационных резерваций, базирующаяся на исследовании динамики тематических информационных сюжетов

Обобщение кватернионов вращения и связь с процедурой удвоения Грассмана-Клиффорда

si2-00.jpg

Исследованы методы между обобщенными кватернионами и классом некоммутативных числовых систем четвертой размерности, построенных с помощью некоммутативной процедуры удвоения Грассмана-Клиффорда систем второй размерности.

Дослiдження алгоритмiв iнформацiйного пошуку у пiрингових мережах

si2-00.jpg

В цій роботі розглянута проблематика пірінгових мереж як елементу глобальної мережі Інтернет та алгоритми пошуку інформації в них (). Було встановлено, що існуючі алгоритми або не дуже оптимальні з точки зору часу виконання пошуку або з точки зору використання ресурсів. Було запропоновано новий алгоритм та наведені результати цого тестування на основі пірінгової мережі, змодельованої за алгоритмом Барабаша-Альберта.
 

Дослідження інформаційних потоків як динамічних мультиагентних систем

si2-00.jpg

В робрті розглянена модель тематичного інформаційного потоку на основі агентів, які відповідаютьопублікованим документам. В результаті моделювання отримані часові ряди, які відображають зміни кількості агентів та досліджені їх властивості. Також встановленні оцінки для параметрів агента.

Генерация гипрекомплексных числовых систем высоких размерностей

Для создания ГЧС более высоких размерностей можно воспользоваться процедурой умножения размерностей. При этом, если к одной и той же ГЧС применять умножение сильнозаполненной ГЧС, то получится сильнозаполненная система; если применять слабозаполненную, то получится слабозаполненная. При таком процессе умножения размерности полученные ГЧС будут изоморфными, если изоморфны системы, с помощью которых умножаются размерность.

Програмно-алгоритмічні засоби дослідження обчислювальних властивостей гіперкомплексних чисел у середовищі символьних обчислень MAPLE

  У роботі розроблено процедури які розвивають функції програмно-алгоритмічного інструментарію аналітичних обчислень над гіперкомплексними числами в системі комп"ютерної математики MAPLE, що дозволяють підвищити ефективність побудови математичних моделей різних об"єктів і процесів за допомогою гіперкомплексних числових систем.

Синтез та оптимізація чутливості цифрових фільтрів із застосуванням неканонічних ГЧС

  У роботі показано, що застосування неканонічних ГЧС дозволяє знизити сумарну параметричну чутливість цифрового фільтра. Якщо ж застосувати оптимізацію параметричної чутливості, можливо отримати ще нижчу параметричну чутливість для деяких значень w.

Модель складних веб-мереж з фазовим переходом

У роботі побудовано модель складних мереж з фазовим переходом, описано введення параметру "обмеження" та процедура побудови складних мереж з фазовим переходом, обчисленні характеристики побудованої моделі.
А.О. Снарський, І.А. Зарванська Модель складних веб-мереж з фазовим переходом // Щорічна підсумкова наукова конференція ІПРІ НАНУ «Реєстрація зберігання і обробка даних», 26-27 травня 2015. - С. 104-106

Syndicate content