Публікації

Побудова високовимірних ізоморфних гіперкомплексних числових систем

   В роботі розглядаються деякі питання побудови ізоморфних гіперкомплексних числових систем (ГЧС) за допомогою оператора множення вимірностей. Отримано таблиці множення високо вимірних ГЧС та оператори ізоморфізму.

Розвиток нетрадиційних методів представлення інформації для вирішення проблем підвищення живучості і продуктивності обчислень та розробки практичних моделей цифрової обробки сигналів

knf12ipr-01s.jpg

   В статті розглядається застосування гіперкомплексних числових систем та системи залишкових класів при побудові моделі цифрової обробки даних. В якості приклада розглядається задача розділення секрету з використанням гіперкомплексного подання даних.

Syndicate content