Публікації

Розвиток нетрадиційних методів представлення інформації для вирішення проблем підвищення живучості і продуктивності обчислень та розробки практичних моделей цифрової обробки сигналів

knf12ipr-01s.jpg

   В статті розглядається застосування гіперкомплексних числових систем та системи залишкових класів при побудові моделі цифрової обробки даних. В якості приклада розглядається задача розділення секрету з використанням гіперкомплексного подання даних.

Syndicate content