Публікації

Тлумачний словник «Компьютерные информационные системы и хранилища данных»

sl21.jpg

В Інституті проблем реєстрації інформації НАН України щойно вийшов новий тлумачний словник «Компьютерные информационные системы и хранилища данных», корисний для фахівців в галузі інформаційних технологій, аспірантів та студентів старших курсів. Автори – провідні наукові фахівці у галузі інформаційних технологій Інституту проблем реєстрації інформації НАН України А.Г. Додонов, С.Р. Коженевський, Д.В. Ланде, В.Г. Путятін.

Распознавание информационных операций

riop.jpg

У книзі детально розглядаються математичні основи розпізнавання інформаційних операцій, які базуються на математичній статистиці, нелінійній динаміці, теорії складних мереж (Complex Networks), інформаційному і математичному моделювання, соціології.

Информационные технологии и безопасность. Материалы XVI Международной научно-практической конференции ИТБ-2016

it-ph.jpg

В сборник вошли материалы докладов, представленных на XVI Международной научно-практической конференции «Информационные технологии и безопасность» (ИТБ-2016, 1 декабря 2016 года, г. Киев, Украина).

"Conjectural" links in complex networks

This paper introduces the concept of Conjectural Link for Complex Networks, in particular, social networks. Conjectural Link we understand as an implicit link, not available in the network, but supposed to be present, based on the characteristics of its topology. It is possible, for example, when in the formal description of the network some connections are skipped due to errors, deliberately hidden or withdrawn (e.g. in the case of partial destruction of the network).

Передмова до монографії А.Я. Гладуна і Ю.В. Рогушиної "Семантичні технології: принципи та практики"

st-00s.jpg

 
Моногравію присвячено проблематиці створення інтелектуальних інформаційних систем. Розглядаються питання та керування завданнями на основі технологій Semantic Web. Як основний інструмент застосовується онтологічне моделювання знань. Аналізуються методи здобуття онтологічних знаннь з ресурсів Web, Wiki-ресурсів та природномовних документів. Висвітлино засоби інтелектуалізації програмних агентів, пошукових систем та Web-сервісів. Запропоновано приклади застосування семантичних технологій у сфері інтелектуальних пошукових систем, е-мидицини, е-комерції та е-навчання.

Моделирование информационных резерваций

itsb-01s.jpg

Розглядаються поняття «інформаційна резервація», «зовнішня інформаційна ізоляція», «інформаційна самоізоляція» і супутні їм. Досліджуються моделі, відповідні типовим інформаційним сюжетами, інформаційних операцій та інформаційних резервації. Запропоновано методологічна основа для виявлення інформаційних резервацій, що базується на дослідженні динаміки тематичних інформаційних сюжетів.

Распознавание информационных операций: мультиагентный подход

osc-s.jpg

В роботі запропоновано в якості методологічної основи детектування інформаційних операцій дослідження динаміки інформаційних потоків. Запропоновано модифікацію моделі дифузії інформації, модель інформаційної резервації. Розглянуто мультиагентні моделі поширення інформації, що дозволяють розпізнавати інформаційні операції. Визначено переваги та недоліки даних моделей.

Построение сетей соавторства по данным сервиса Google Scholar Citations

osc-s.jpg

У роботі наводиться алгоритм побудови мережі співавторства вчених, регульованою їх науковими інтересами.

Мережа співавторства формується на основі зондування сервісу Google Scholar цитати. Показано, що дескриптори, що визначають тематичну спрямованість, впливають на розмір формованої мережі, а також на динаміку її зростання. Показано, що кластери в мережах співавторства можуть розглядатися як основа для виявлення наукових шкіл.

Модели предметных областей в системах поддержки принятия решений на основе мониторинга информационного пространства

osc-s.jpg

Описуються підходи до побудови моделей предметних областей в системах підтримки прийняття рішень.

Як джерела знань розглядаються текстові корпуси та ресурси сучасних наукометричних сервісів. Представлена ​​архітектура системи інформаційної підтримки прийняття рішень, ідеологія створення та використання онтологій для побудови сюжетів інформаційної підтримки прийняття рішень.

Запропоновано методологію аналітичного дослідження, яка базується на використанні інструментальних засобів аналізу і візуалізації інформаційних потоків і мережевих структур.

Оптимізація сумарною параметричної чутливості рекурсивних цифрових фільтрів з коефіцієнтами в неканонічних гіперкомплексних числових системах

mag.jpg

Запропоновано та реалізовано метод побудови оптимального за параметричної чутливості реверсивного фільтра на основі застосування неканонічних гіперкомплексних числових систем. Показано, що використання неканонічних гіперкомплексних числових систем з великим числом ненульових структурних констант дозволяє значно знизити чутливість цифрового фільтра.

Syndicate content