XIІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Інформаційні технології та безпека: оцінка стану»

img_4070.jpg

18 червня 2013 року  в Інституті проблем реєстрації інформації Національної академії наук України відбулася XIІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Інформаційні технології та безпека: оцінка стану» організована Науково-дослідним інститутом інформатики і  права НАПрН України та   Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України  за інформаційної підтримки інформаційного агентства «УКРІНФОРМ», науково-технічного журналу «Реєстрація, зберігання і обробка даних», а також журналів «Інформатика і право», «Правова інформатика», «Інформація та безпека».

На конференції обговорювалось широке коло актуальних проблем, у тому числі,впливу розвитку інформаційних технологій на формування інформаційного суспільства, безпеку особистості, суспільства і держави, визначення індикаторів і оцінки стану інформаційної безпеки, технологічного,інформаційного, нормативно-правового забезпечення, захисту персональних даних.

У доповідях учасників конференції також обговорювалися питання створення і розвитку нових мережевих інформаційних технологій, правового забезпечення інформаційної і кібербезпеки в Україні та в усьому світі, організаційного і правового регулювання мережі Інтернет, соціальних мереж. На конференції було наведено результати досліджень у сфері інформаційних технологій та інформаційного права, сформульовані актуальні завдання забезпечення інформаційної та кібербезпеки.

http://dwl.kiev.ua/art/itb2013-4/itb2013-00.jpg

У рішеннях ХIІI Міжнародної науково-практичної конференції«Інформаційні технології і безпека:оцінка стану» відмічено, що сучасний стан інформаційних технологій, поява нових загроз і ризиків вимагають визначення нових індикаторів стану інформаційної і кібербезпеки, що враховують сучасний стан інформаційної сфери. Зусилля фахівців як технічного, так і правового напрямку мають бути узгоджені при вирішенні насущних практичних завдань забезпечення інформаційної безпеки особистості, суспільства і держави. Політика і завдання державних органів у сфері інформаційної і кібербезпеки мають обговорюватися і затверджуватися фахівцями, отримуючи експертні оцінкиі підтримку наукових закладів і професійної спільноти.

У рішенні констатована необхідність проведення Міжнародної науково-практичної конференції«Інформаційні технології і безпека»у більш широкому форматі.

Оргкомітет XIII Міжнародної науково-практичної конференції«Інформаційні технології і безпека: оцінка стану» (ІТБ-2013)