Распознавание информационных операций

riop.jpg

У книзі детально розглядаються математичні основи розпізнавання інформаційних операцій, які базуються на математичній статистиці, нелінійній динаміці, теорії складних мереж (Complex Networks), інформаційному і математичному моделювання, соціології.

Книга присвячена розгляду питань розпізнавання інформаційних операцій на основі аналізу інформаційного простору, перш за все веб-ресурсів мережі Інтернет, соціальних мереж, блогів. В цьому випадку технологія аналізу відкритих джерел OSINT виступає як засіб збору і первинного аналізу сучасних інформаційних потоків. У книзі детально розглядаються математичні основи розпізнавання інформаційних операцій, які базуються на математичній статистиці, нелінійній динаміці, теорії складних мереж (Complex Networks), інформаційному і математичному моделювання, соціології. Окремий розділ присвячено застосуванню підходів теорії експертних оцінок, систем підтримки прийняття рішень при виявленні інформаційних операцій.

Для широкого кола фахівців в галузі інформаційних технологій і безпеки.

Монографія містить результати досліджень, проведених за грантової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом N Ф73 / 23558 "Розробка методів і засобів підтримки прийняття рішень при виявленні інформаційних операцій".

 

А.Г. Додонов, Д.В. Ландэ, В.В. Цыганок, О.В. Андрейчук, С.В. Каденко, А.Н. Грайворонская Распознавание информа-ционных операций  - К.: Инжиниринг, 2017. - 282 с. ISBN ISBN 978-966-2344-60-8