Основи інформаційного і соціально-правового моделювання: монографія

spm-cover-s.jpg

   У монографії наведено теоретичні і практичні засади моделювання соціально-правових явищ, процесів, процедур. Наведено необхідні відомості та приклади граничних нормативно-правових умов моделювання, а також приклади окремих моделей. Розглянуто питання динаміки інформаційних потоків, як "середовища вимірювання" суспільної думки.

  Велику увагу приділено питанням моделювання, розвиненим у природничих науках, розглянуто нелінійні, експертні, індивідуум-орієнтовані моделі, а також такі методи досліджень, як кореляційний та фрактальний аналіз, теорія клітинних автоматів. Книгу призначено як для широкого кола фахівців-аналітиків в галузях провознавства, державного управління, соціальних комунікацій, так і для студентів старших курсів, аспірантів.

   Ланде Д.В., Фурашев В.М. Основи інформаційного і соціально-правового моделювання: монографія.//- К.: ТОВ "ПанТот", 2012. - 144 с.
ISBN 978-966-1531-22-1
ДолученняРозмір
soc-prav-mod.pdf2.98 MB