Методичний посібник до практичних занять з навчальної дисципліни "Математичні методи дослідження операцій"

mmdo-00s.jpg

   Коротко викладений матеріал, необхідний для проведення практичних занять, в рамках яких мають бути набуті навички розв'язання задач дослідження операцій, зокрема, математичного програмування, в тому числі з застосування систем MATLAB і MathCAD.

    Навчальне видання орієнтоване на курсантів, слухачів і студентів, які навчаються за напрямом підготовки "Комп'ютерні науки" і вивчають нормативну навчальну дисципліну "Математичні методи дослідження операцій". Також може бути корисне всім, хто хоче самостійно здобути практичні навички застосування сучасних засобів комп.ютерного моделювання.

   Методичний посібник до практичних занять з навчальної дисципліни "Математичні методи дослідження операцій" / Ланде Д.В., Зубок В.Ю. / Під заг. ред. Д.В Ланде. - К.: ІСЗЗІ НТУУ "КПІ", 2013. - 90 с.
ДолученняРозмір
mmdo-01s.jpg32.61 КБ