Електронна бібліотека як середовище адаптивного агрегування інформації

cgiirbis_64.exe_.jpg

    Автори статті пропонують узагальнену схему функціонування мережі електронних бібліотек, яка ґрунтується на феномені конвергенції двох напрямів діяльності бібліотеки. обслуговування користувачів і формування фонду.

Тренди відображення інформаційних операцій в інформаційному просторі

trd-01s.jpg

   Досліджено лінії трендів динаміки публікацій в інформаційному просторі, що відповідають інформаційним операціям.

Дослідження параметрів важливості вузлів у мережах співавторства

is-00s.jpg

   Досліджено мережу співавторства в галузях "Інформаційна та обчислювальна техніка", "Кібернетика" в реферативній базі даних "Україника наукова".

Високоразмірні ізоморфні гіперкомплексні числові системи та їх використання для підвищення ефективності обчислень

kniga2_4.jpg

   В роботі представлені результати досліджень питань ізоморфізму гіперкомплексних числових систем (ГЧС), методи його встановлення, генерації високовимірних пар ізоморфних ГЧС та їх використання для теоретичних та практичних цілей в математичному моделюванні.

Дослідження ізоморфізму гіперкомплексних числових систем за допомогою представлень експоненціальних функцій

   У роботі обгрунтовується застосування уявлень експоненціальних функцій до дослідження ізоморфності гіперкомплексниих числових систем. Показано, що такий підхід значно підвищує ефективність обчислювального процесу розв'язання систем рівнянь ізоморфізму.

Алгоритмічно-структурні та схемотехнічні особливості апаратної реалізації множення кватерніонів як операції з автономним управлінням

   В роботі  детально  розглядається  варіант  підвищення  швидкодії  при  множенні  кватерніонів  шляхом  введення  групової  операції  з  автономним  блоком  управління,  що  реалізує  функціональну  вибірку  із  пам’яті.

Мережна мобілізація: питання демократії та безпеки

covermers.jpg

   Досліджуються питання усвідомлення ключових аспектів мереженої мобілізації у контексті забезпечення інформаційної та національної безпеки з одночасним додержанням конституційних прав і свобод людини.

Електронна бібліотека - середовище адаптивного агрегування інформації

arxiv1302_0120.jpg

   У статті запропоновано узагальнену схему функціонування мережі електронних бібліотек, яка базується на феномені конвергенції двох гілок функціонування бібліотеки . обслуговування читачів і комплектування.

Характеристики інформаційних потоків, пов'язаних з реформуванням податкової системи України

pi-2012-2c-s.jpg

   Робота присвячена дослідженню властивостей інформаційних потоків, що відображають прояви громадської активності населення під час подій податкового реформування в Україні в 2010-2011 роках.

Syndicate content