Мультиагентна модель поведінки тематичних інформаційних потоків

dd-01.jpg

Додонов А.Г., Ланде Д.В. Материалы VI Всеросийской мультиконференции по проблемам управления. Том. 4 //  Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2013. - С. 102-107

Основи інформаційного і соціально-правового моделювання: монографія

spm-cover-s.jpg

   У монографії наведено теоретичні і практичні засади моделювання соціально-правових явищ, процесів, процедур. Наведено необхідні відомості та приклади граничних нормативно-правових умов моделювання, а також приклади окремих моделей. Розглянуто питання динаміки інформаційних потоків, як "середовища вимірювання" суспільної думки.

XIІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Інформаційні технології та безпека: оцінка стану»

img_4070.jpg

18 червня 2013 року  в Інституті проблем реєстрації інформації Національної академії наук України відбулася XIІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Інформаційні технології та безпека: оцінка стану» організована Науково-дослідним інститутом інформатики і  права НАПрН України та   Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України  за інформаційної підтримки інформаційного агентства «УКРІНФОРМ», науково-технічного журналу «Реєстрація, зберігання і обробка даних», а також журналів «Інформатика і право», «Правова інформатика», «Інформація та безпека».

Гіперкомплексний RSA-алгоритм

itb2013-00s.jpg

   Для використання гіперкомплексного представлення даних в алгоритмі RSA розглянуто побудову функцій від гіперкомплексної змінної.

Формування незалежних інформаційних ресурсів на основі технології MediaWiki

itb2013-00s.jpg

Центральною проблемою створення розподілених систем незалежних інформаційних ресурсів є їх наповнення та організація обміну наборами даних великого обсягу.

Графи видимості - інструмент мережевого аналізу рядів вимірів

vgs-00s.jpg

Наведено огляд методів мережевого аналізу рядів вимірів, що базуються на алгоритмах побудови графів видимості. Описані оригінальні алгоритми побудови динамічного графа видимості і компактифікованого графа горизонтальної видимості для мережі слів.

    Снарский А.А., Ландэ Д.В., Графи видимості - інструмент мережевого аналізу рядів вимірів // Реєстрація, зберігання і обробка даних, 2013. - N 2. - 15. - C. 29-38.

Алгоритмічно-структурні та схемотехнічні особливості апаратної реалізації операцій з кватерніонами у функціональних процесорах

vgs-00s.jpg

Показано принципову можливість створення багатопроцесорних систем на основі програмованих інтегральних мікросхем з уже реально досягнутим рівнем інтеграції для прямої апаратної реалізації повної системи операцій над кватерніонами.
 

Методичний посібник до практичних занять з навчальної дисципліни "Математичні методи дослідження операцій"

mmdo-00s.jpg

   Коротко викладений матеріал, необхідний для проведення практичних занять, в рамках яких мають бути набуті навички розв'язання задач дослідження операцій, зокрема, математичного програмування, в тому числі з застосування систем MATLAB і MathCAD.

Графи горизонтальної видимості як засіб витягу інформаційно-занчущих слів із законодавчих актів

chvg-00s.jpg

  Пропонується методика створення і використання компактифікованих графів горизонтальної видимості для текстів законодавчих актів з метою виявлення слів, які визначають їх інформаційну структуру.

Syndicate content