Применение КГГВ-алгоритма для научных текстов

ostis-00.jpg
   Описується застосування запропонованої авторами методики побудови компактифицированого графа горизонтальної видимості (КВГГ) для виявлення в наукових текстах тих слів, які визначають не тільки їх структурну зв'язність, але й інформаційну структуру.

Методичний посібник до практичних занять з навчальної дисципліни "Математичні методи дослідження операцій"

mmdo-n-cover.jpg

    Коротко викладений матеріал, необхідний для проведення практичних занять, в рамках яких мають бути набуті навички розв'язання задач дослідження операцій, зокрема, математичного програмування, в тому числі з застосування систем MATLAB і MathCAD.

Гиперкомплексные числовые системы и быстрые алгоритмы цифровой обработки информации

 У монографії розглядаються питання побудови алгоритмів швидкого обчислення лінійної та циклічної згорток, а також моделей інформаційного пошуку на основі використання гіперкомплексних числових систем (ГЧС). Наведені основи теорії ГЧС, узагальнені методи побудови моделей за допомогою ГЧС, проаналізовано основні методи обчислення згортки та інформаційного пошуку. У роботі представлені тексти програм, які реалізують запропоновані алгоритми в середовищі аналітичних обчислень MAPLE.

Відділ 104. Відділ спеціалізованих засобів моделювання

888777.jpg

Основні напрямки наукових досліджень відділу - теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах.

Науково-дослідна робота "ГІПЕРНЕТ"

100804133358-large.jpg

Метою науково-дослідної роботи за темою "Розробити теоретичні засади моделювання інформаційних мереж на базі методології інформаційного пошуку та гіперкомплексних числових систем" є розробка теоретичних і технологічних засад і методів моделювання інформаційних мереж, їх дослідження, розвиток теорії та методології інформаційного пошуку із застосуванням інструментарію гіперкомплексних числових систем, що має підвищить ефективність пошукових процедур у сучасних інформаційно-аналітичних системах.

Конкурентная разведка в компьютерных сетях

krks-00as.jpg

Книга присвячена розгляду питань інтернет-розвідки - сегменту конкурентної розвідки, який охоплює процедури збору та обробки інформації, що проводяться з метою підтримки прийняття управлінських рішень, підвищення конкурентоспроможності виключно з відкритих джерел в комп'ютерних мережах - веб-простору, блогосфери, форумів, соціальних мереж. Розглядаються різні питань інформаційно-аналітичної діяльності в мережевому середовищі, орієнтованого на задачі конкурентної розвідки.

Конкурентная разведка в компьютерных сетях

krks-00as.jpg

Додонов О.Г., Ланде Д.В., Прищепа В.В., Путятин В.Г. ― К.: ИПРИ НАН Украины, 2013. ― 248 с. ISBN 978-966-2944-96-9

Планування долгострокового зберігання великих обсягів даних

Ланде Д.В., Березін Б.О.
Наука и образование в ХХІ веке: сборник научныъ трудов по материалам Международной наусно-практической конференции. Часть 14. ― Тамбов: ТРОО "Бизнес-Наука-Общество", 2013. ― С. 62-63
 

Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2. Публічно-правова доктрина України. Підрозділ 5.3. Правові основи розвитку інформаційних технологій і забезпечення інформаційної безпеки

Ланде Д.В., Жиляєв І.Б. / Правова доктрина України: у 5 т. Т. 2. Публічно-правова доктрина України. Підрозділ 5.3. Правові основи розвитку інформаційних технологій і забезпечення інформаційної безпеки. Х.: Право, 2013. ― С. 806-833.
 

Керування репутацією в інформаційних мережах

rep-00_0.jpg

    На базі застосування засобів соціально-правового моделювання досліджується актуальна проблема керування репутацією у мережевому середовищі
Ланде Д.В. Керування репутацією в інформаційних мережах / Інформвція і право, 2013. ― №3(39). ― С. 3-10.

Syndicate content