Ефект "вибухової перколяції" в контентніій мережі

Пропонується метод побудови контентної мережі (CNC, Content Network Connections), що є розвитком алгоритму "вибухової перколяції". вивчається поведінка даної зростаючої мережі а також фазовий перехід першого роду, що виникає при побудові такої мережі. 

Снарський А.А., Ланде Д.В. / / ХIV Міжнародна наукова конференція "Інтелектуальний аналіз інформації" (ІАІ-2014). Збірник праць. - К.: Просвіта, 2014. - С.190-195

Методика виявлення інформаційних операцій

dwl-itb_preview.jpg

На XIV Міжнародної науково-практичній конференції "Інформаційні технології та безпека: принципи забезпечення інформаційної безпеки" було представлено доповідь О.Г. Додонова та  Д.В. Ландє "Методика виявлення інформаційних операцій". 

У додатку - презентація. Відеопосилання: https://www.youtube.com/watch?v=Q1yHp_6WjcE&list=PLvlNYwZHnLClupXV6YZzJHtUDIqMd-i8A

Гіперкомплексний підхід до визначення показників якості телекомунікаційних послуг

sait-2014.jpg

   У доповіді аналізуються різні підходи до оцінки процесу зіставлення значень якісних або кількісних характеристик показників якості телекомунікаційних послуг значеннями відповідних систем представлення вхідних даних.
  Бояринова Ю.В., Городько Н.А. / матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2014, Київ, 26-30 травня 2014 р. / ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ". - К.Ж ННК "ІПСА" НТУУ "КПІ", 2012 - С.342. - рос.

Фазовий перехід в моделі тематичної мережі

konf_ippi14.jpg

Снарский А.А., Ландэ Д.В Фазовый переход в модели контентной сети // Реєстрація, зберігання і обробка  даних: зб.

Побудова системи організаційного управління авіаційним комплексом

zhurnal_001.jpg

Розглянуто питання організації структури системи організаційного управління авіаційним комплексом. Наведено опис системи та інформаційної взаємодії її елементів у процесі функціонування.

Дослідження властивостей одного узагальнення гіперкомплексної системи кватерніонів

zhurnal_001.jpg

   Представлено основні властивості узагальнення гіперкомплексної системи кватерніонів. Уведено означення та досліджено спряження антикватерніонів,їхня норма та дільники нуля, а також правила виконання операцій з ними.
  Туренко А.С. // Реєстрація, зберігання і обробка даних. - 2014. - Т.16, № 1 . - С.19-27. - укр.

Щорічна підсумкова наукова конференція

  В рамках VIII Всеукраїнського фестивалю науки 14-16 травня 2014 року відбулася щорічна підсумкова наукова конференція Інституту проблем реєстрації інформації  Національної академії наук України
 

Алгоритми швидкого обчислення циклічної згортки з поданням дискретних сигналів гіперкомплексними числами

zhurnal_001.jpg

  Представлено методи синтезу алгоритмів швидкого обчислення згортки числових масивів довжиною 2n. Ці методи базуються на поданні їх у спеціальних гіперкомплексних числових системах, які мають такі ізоморфні їм системи, що виконання гіперкомплексних операцій в них потребує меншої кількості дійсних операцій.
Каліновський Я.О., Синькова Т.В. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. - 2014. - Т. 16, № 1. - С.9-18. - рос.

Елементи комп'ютерної лінгвістики в правовій інформатиці

cover1.jpg

У монографії наведено засади застосування деяких елементів комп’ютерної лінгвістики в правовій інформатиці, опис окремих підходів, моделей, алгоритмів. Наведено необхідні відомості та окремі процедури виявлення значимих термінів із текстів, зокрема, із нормативно-правових актів, розглянуто приклади побудови мереж мови, надано алгоритми виявлення подібних текстів, розглянуто принципи організації тезаурусів і онтологій.

Архітектура системи моніторингу, адаптивного агрегування та узагальнення інформації

154.jpg

    Представлена функціональна схема узагальненої системи моніторингу, адаптивної агрегації та узагальнення потоків інформації з глобальних комп'ютерних мереж для забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності. Наданий опис основних етапів обробки інформації та інформаційних потоків, наведено стислий опис макету – експериментальної системи. Практичне значення роботи полягає в обгрунтуванні підходів і засобів створення інформаційно-аналітичного середовища для проведення науково-аналітичних досліджень.

Syndicate content