Building of Networks of Natural Hierarchies of Terms Based on Analysis of Texts Corpora

 The technique of building of networks of hierarchies of terms based on the analysis of chosen text corpora is offered. The technique is based on the methodology of horizontal visibility graphs. Constructed and investigated language network, formed on the basis of electronic preprints arXiv on topics of information retrieval.

Участь у заході "Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України".

s-1.jpg

14 жовтня 2014 р. представники відділу прийняли участь у заході дискусійна панель "Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України", який було проведено у рамках Міжнародної виставки "Безпека-2014".

Підходи до автоматичного визначення термінологічних основ онтологій

Д.В Ланде    Підходи до автоматичного визначення термінологічних основ онтологій //

Мережа природних ієрархій термінів текстів новин по подіях "Євромайдан"

r14-00.jpg

На 16-й Всеросійській науковій конференції "Електронні бібліотеки: перспективні методи і технології, електронні колекції" - RCDL-2014, Дубна, Росія, 13-16 жовтня 2013 було представлено доповідь Д.В. Ланде, О.А. Снарського і Є.В. Ягунової Мережа природних ієрархій термінів текстів новин по подіях "Євромайдан"  

Лінгвістичні дослідження взаємозв'язків науковців на основі аналізу реферативної бази даних "Україніка наукова"

tom_16_3.jpg

Запропоновано використовувати методи комп’ютерної лінгвістики для

наукометричних досліджень реферативної бази даних «Україніка наукова».

Обчислювальні властивості одного класу некомутативних гіперкомплексних числових систем четвертої вимірності

tom_16_3.jpg

Дослідженно клас некомутативних гіперкомплексних числових систем (ГЧС) четвертої вимірності які побудовано за допомогою некомутативної процедури подвоення Гросмана-Кліфорда систем другої вимірності. Побудовано всі ГЧС цього класу, дослідженно алгоритми виконання операцій у них а також методи обчислення таких алгебраїчниї характеристик як спряження, нормування, вигляд дільників нуля. Виведено формули представлення експоненціальної функції у цих системах.

Дослідження властивостей одного узагальнення гіперкомплексної системи кватерніонів

tom_16_2.jpg

Представленно продовження досліджень однієї із некомутативних гіперкомплексних числових систем четвертої вимірності - системи антикватерніонів. Побудовано представлення експоненти від антикватерніонної змінної двома методами: за допомогою процедури подвоення Грасмана-Кліфорда та асоційованої системи лінійних дифиренціальних рівнянь.

Дослідження симетрій оператора ізоморфізму гіперкомплексних числових систем та їх використання для синтезу алгоритмів швидкого обчислення циклічної згортки

tom_16_2.jpg

Надані результати досліджень симетрій оператора ізоморфізму гіперкомплексних числових систем. Використання цих ізоморфізмів дозволило систематизувати алгоритми швидкого обчислення циклічної згортки числових масивів довжиною 2n зі зниженою кількістю речових операцій.

Побудова термінологічної мережі предметної області

tom_16_2.jpg

Надано опис методики побудови мереж ієрархій термінів на основі аналізу масиву текстів за обраною проблематики (живучості технічних та інформаційних систем). Методика базується на застосуванні компактифицированного графів горизонтальній видимості для термінів - окремих слів, биграмм і триграм, а також встановлення зв'язків між термінами. Побудовано та досліджено мережу мови, сформована на основі повних текстів наукових статей з проблематики живучості.

Інформаційні технології та безпека: основи забезпечення інформаційної безпеки

cover-ss.jpg

Видано збірник: Інформаційні технології та безпека: основи забезпечення інформаційної безпеки. Матеріали міжнародної наукової конференції ІТБ-2014. - К.: ІПРІ НАН України, 2014. - 180 с. ISBN: 978-966-2344-34-9 

 

Syndicate content