Живучість інформаційних об'єктів при довготерміновому зберіганні великих об'ємів даних

bigdata.jpg

   В доповіді представлено проблеми та розвиток технологій Big Data. Наведено результати дослідження природного старіння колекції DVD дисків, підтверджено закономірності та розподіл помилок у відповідності з принципами Парето для оптичних носіїв.

Зменшення параметричної чутливості цифрового фільтру з квадріплексними коефіціентами

   У статті розглянуті методи зниження параметричної чутливості цифрових фільтрів на основі подання передавальних функцій квадриплексними функціями.

Узагальнений підхід до використання гіперкомплексних числових систем (на прикладі задачі розділення секрету методом поліномів Лагранжа)

   У статті розглянута можливість використання гіперкомплексних числових систем (ГЧС) для вирішення різних задач, розглянуто приклад застосування ГЧС для вирішення задачі розділення секрету методом поліномів Лагранжа.

Використання гіперкомплексних числових систем в комп‘ютерних мережах

nau2-00s.jpg

   В роботі розглянуто можливість застосування гіперкомплексних числових систем в алгоритмі електронного цифрового підпису RSA, для цього було застосовано представлення експоненційної та логарифмічної функції від гіперкомплексної змінної, а також модулярне обчислення.

Побудова високовимірних ізоморфних гіперкомплексних числових систем

   В роботі розглядаються деякі питання побудови ізоморфних гіперкомплексних числових систем (ГЧС) за допомогою оператора множення вимірностей. Отримано таблиці множення високо вимірних ГЧС та оператори ізоморфізму.

Розвиток нетрадиційних методів представлення інформації для вирішення проблем підвищення живучості і продуктивності обчислень та розробки практичних моделей цифрової обробки сигналів

knf12ipr-01s.jpg

   В статті розглядається застосування гіперкомплексних числових систем та системи залишкових класів при побудові моделі цифрової обробки даних. В якості приклада розглядається задача розділення секрету з використанням гіперкомплексного подання даних.

Syndicate content